<video id="pmq3k"><menu id="pmq3k"><legend id="pmq3k"></legend></menu></video>
 1. <rp id="pmq3k"><nav id="pmq3k"><strike id="pmq3k"></strike></nav></rp>
  <tt id="pmq3k"><address id="pmq3k"></address></tt>
   <i id="pmq3k"><address id="pmq3k"></address></i>
   <video id="pmq3k"><mark id="pmq3k"></mark></video>
   <source id="pmq3k"><menuitem id="pmq3k"><option id="pmq3k"></option></menuitem></source>
   <source id="pmq3k"><menuitem id="pmq3k"></menuitem></source>
   <rt id="pmq3k"><menuitem id="pmq3k"><strike id="pmq3k"></strike></menuitem></rt>

   您好,歡迎光臨華津集團官方網站 http://www.baimaxinxi.com

   焊管.jpg

   華津高頻焊管尺寸-華津25號機
   圓管
   圓管
   方管
   矩形管
   矩形管
   橢圓管
   特定管
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   華津25機
   華津25機
   華津25機
   華津25機
   華津25機
   華津25機
   華津25機
   ¢14
   0.5~1.5
   ¢21.5
   0.5~1.5
   12*12
   0.5~1.4
   15*10
   0.5~1.4
   20*15
   0.5~1.4
   20*10.5
   0.5~1.4
   凹槽20*12
   0.5~1.4
   ¢15
   0.5~1.5
   ¢22.2
   0.5~1.5
   12.7*12.7
   0.5~1.4
   16*12
   0.5~1.4
   22*12
   0.5~1.4
   21.3*9.5
   0.5~1.4
   異形20*12
   0.5~1.4
   ¢14.7
   0.5~1.5
   ¢23.6
   0.5~1.5
   13*13
   0.5~1.4
   20*10
   0.5~1.4
   25*10
   0.5~1.4
   20*10
   0.5~1.4
   棱形17*17
   0.5~1.4
   ¢15.5
   0.5~1.5
   ¢25
   0.5~1.5
   15*15
   0.5~1.4
   30*20
   0.5~1.4
   23*13
   0.5~1.4
   20*14
   0.5~1.4
   凹槽20*12
   0.5~1.4
   ¢16
   0.5~1.5
   ¢24.8
   0.5~1.4
   16*16
   0.5~1.4
   18*14
   0.5~1.4
   25*13
   0.5~1.4
   20.5*15
   0.5~1.4
   凹槽28*15
   0.5~1.4
   ¢16.9
   0.5~1.5
   ¢25.4
   0.5~1.4
   17*17
   0.5~1.4
   22*10
   0.5~1.4
   26*13
   0.5~1.4
   23*12
   0.5~1.4
   ¢18
   0.5~1.5
   ¢28
   0.5~1.4
   18*18
   0.5~1.4
   20*12
   0.5~1.4
   25*15
   0.5~1.4
   24*12
   0.5~1.4
   ¢19
   0.5~1.5
   ¢28.6
   0.5~1.4
   19*19
   0.5~1.4
   20*14
   0.5~1.4
   30*15
   0.5~1.4
   25*12
   0.5~1.4
   ¢19.1
   0.5~1.5
   ¢29
   0.5~1.4
   20*20
   0.5~1.4
   22.4*12.7
   0.5~1.4
   27*17
   0.5~1.4
   25.4*12.7
   0.5~1.4
   ¢20
   0.5~1.5
   ¢29.6
   0.5~1.4
   22*22
   0.5~1.4
   25*16
   0.5~1.4
   ¢20.6
   0.5~1.4
   ¢31.5
   0.5~1.4
   23*23
   0.5~1.4
   26*18
   0.5~1.4
   ¢22
   0.5~1.5
   ¢32
   0.5~1.4
   23.5*23.5
   0.5~1.4
   30*15
   0.5~1.4
   ¢21
   0.5~1.5
   23.8*23.8
   0.5~1.4
   29*17
   0.5~1.4
   25*25
   0.5~1.4
   38*21=R9
   0.5~1.4
   38*21=R6.2
   0.5~1.4

    

   華津高頻焊管尺寸-華津32號機
   圓管
   圓管
   圓管
   方管
   矩形管
   橢圓管
   特定管
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   華津32機
   華津32機
   華津32機
   華津32機
   華津32機
   華津32機
   華津32機
   ¢12.7
   0.55~2.0
   ¢25
   0.55~2.0
   ¢32
   0.55~2.0
   20*20
   0.55~2.0
   25.4*12.7
   0.55~2.0
   24*12
   0.55~2.0
   D形25.4*21.7
   0.55~2.0
   ¢16
   0.55~2.0
   ¢25.4
   0.55~2.0
   ¢33
   0.55~2.0
   22*22
   0.55~2.0
   30*10
   0.55~2.0
   28.6*18.6
   0.55~2.0
   半旦34*14
   0.55~2.0
   ¢19
   0.55~2.0
   ¢26.5
   0.55~2.0
   ¢35
   0.55~2.0
   23.5*23.5
   0.55~2.0
   30*15
   0.55~2.0
   31*19
   0.55~2.0
   凹槽30*15
   0.55~2.0
   ¢20
   0.55~2.0
   ¢28
   0.55~2.0
   ¢36
   0.55~2.0
   25*25
   0.55~2.0
   31*15
   0.55~2.0
   40*20
   0.55~2.0
   半旦40*20
   0.55~2.0
   ¢20.6
   0.55~2.0
   ¢28.6
   0.55~2.0
   ¢38
   0.55~2.0
   25.4*25.4
   0.55~2.0
   30*20
   0.55~2.0
   48*21
   0.55~2.0
   半旦43*15
   0.55~2.0
   ¢22.2
   0.55~2.0
   ¢29
   0.55~2.0
   ¢38.1
   0.55~2.0
   28*28
   0.55~2.0
   38*13
   0.55~2.0
   50*25
   0.55~2.0
   D形34*29
   0.55~2.0
   ¢21
   0.55~2.0
   ¢30
   0.55~2.0
   ¢40
   0.55~2.0
   28.6*28.6
   0.55~2.0
   40*16
   0.55~2.0
   鴨嘴形45*16
   0.55~2.0
   ¢24
   0.55~2.0
   ¢31.8
   0.55~2.0
   ¢42.5
   0.55~2.0
   30*30
   0.55~2.0
   40*20
   0.55~2.0
   異形46*24
   0.55~2.0
   31.8*31.8
   0.55~2.0
   42*17
   0.55~2.0
   D形38*33
   0.55~2.0
   半旦50*22
   0.55~2.0
   L形30*26*13.2
   0.55~2.0

    

   華津高頻焊管尺寸-華津50號機
   圓管
   圓管
   圓管
   方管
   矩形管
   橢圓管
   特定管
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   華津50機
   華津50機
   華津50機
   華津50機
   華津50機
   華津50機
   華津50機
   ¢22.2
   0.6~2.0
   ¢38
   0.6~2.0
   ¢56.5
   0.7~2.0
   30*30
   0.6~2.0
   38*19
   0.6~2.0
   35*15
   0.6~2.0
   欖40*20*R2.7
   0.6~2.0
   ¢25.4
   0.6~2.0
   ¢40.9
   0.6~2.0
   ¢57
   0.7~2.0
   32*32
   0.6~2.0
   35*20
   0.6~2.0
   40*20*R5
   0.6~2.0
   鴨嘴形45*16
   0.6~2.0
   ¢25
   0.6~2.0
   ¢40
   0.6~2.0
   ¢60
   0.7~2.0
   31.8*31.8
   0.6~2.0
   40*20
   0.6~2.0
   37*28
   0.6~2.0
   半旦40*40
   0.7~2.0
   ¢27
   0.6~2.0
   ¢42
   0.7~2.0
   ¢62
   0.6~2.0
   35*35
   0.7~2.0
   50*15°
   0.6~2.0
   40*24.9
   0.6~2.0
   菱形67*42.2
   0.7~2.0
   ¢26.6
   0.6~2.0
   ¢44.5
   0.7~2.0
   ¢63
   0.6~2.0
   36*36
   0.7~2.0
   38*25
   0.6~2.0
   60*20
   0.7~2.0
   異形50*50
   0.7~2.0
   ¢30.8
   0.6~2.0
   ¢48
   0.7~2.0
   ¢65
   0.8~2.0
   38*38
   0.7~2.0
   40*25
   0.7~2.0
   60*30
   0.7~2.0
   菱90.6*38
   0.8~2.0
   ¢33.3
   0.6~2.0
   ¢50
   0.7~2.0
   ¢67
   0.8~2.0
   40*40
   0.7~2.0
   40*30
   0.7~2.0
   80*40
   0.8~2.0
   菱98.6*46.4
   0.8~2.0
   ¢36
   0.6~2.0
   ¢50.8
   0.7~2.0
   ¢76
   0.8~2.0
   45*45
   0.7~2.0
   50*20
   0.7~2.0
   五角75*60*73.5
   0.8~2.0
   ¢35
   0.6~2.5
   ¢53
   0.7~2.0
   ¢86.2
   1.0~2.0
   50*50
   0.6~2.0
   50*25
   0.7~2.0
   型材30*25
   1.5~2.0
   ¢84
   1.0~2.0
   50.8*25.4
   0.7~2.0
   角鐵25*24
   2.0~2.75
   ¢90
   1.0~2.0
   60*20
   0.7~2.0
   ¢91.7
   1.0~2.0
   50.3*30.3
   0.7~2.0
   60*30
   0.7~2.0
   50*40
   0.7~2.0
   55*50
   0.8~2.0


   華津高頻焊管尺寸-華津16號機
   圓管
   圓管
   圓管
   方管
   矩形管
   橢圓管
   特定管
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   華津16機
   華津16機
   華津16機
   華津16機
   華津16機
   華津16機
   華津16機
   ¢8
   0.4~1.0
   圓¢9.5
   0.4~1.0
   圓¢12
   0.4~1.0
   8*8
   0.4~1.0
   10*5
   0.4~1.0
   ¢9
   0.4~1.0
   圓¢10
   0.4~1.0
   圓¢12.4
   0.4~1.0
   9.7*9.7
   0.4~1.0
    
   ¢9.25
   0.4~1.0
   圓¢10.5
   0.4~1.0
   圓¢12.7
   0.4~1.0
   10*10
   0.4~1.0
   ¢9.3
   0.4~1.0
   圓¢11.5
   0.4~1.0
   橢圓16*8
   0.4~1.0
    
   ¢9.45
   0.4~1.0
   圓¢11.2
   0.4~1.0
   圓¢13
   0.4~1.0

    

   華津高頻焊管尺寸-華津65號機
   圓管
   圓管
   圓管
   方管
   矩形管
   橢圓管
   特定管
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   規格/SPEC.
   厚度/T
   華睦65機
   華睦65機
   華睦65機
   華睦65機
   華睦65機
   華睦65機
   華睦65機
   圓¢31.5
   1.2~3.0
   圓¢50
   1.2~3.0
   圓¢76
   1.2~3.0
   正方38*38
   1.2~3.0
   長方70*25.4
   1.2~3.0
   全旦80*40
   1.2~3.0
   圓¢42.5
   1.2~3.0
   圓¢60
   1.2~3.0
   圓¢75
   1.2~3.0
   長方80*40*45°
   1.2~3.0
   圓¢51
   1.2~3.0
   圓¢65
   1.2~3.0
   圓¢80.5
   1.2~3.0
   長方76.2*50.8
   1.2~3.0

   官方微信公眾號

   Copyright © 華津集團 All Rights Rserved.    粵ICP備17069818號

   国产内射一级一片内射高清视频_国产亚洲日韩在线三区_黄片高清无码_国产精品97对对碰